DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Śląski Klub Lotów Dalekodystansowych

Long Distance


Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Oświadczenie

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.07.2020

                                                                              Oświadczenie 

Informacja która poprzednio ukazała się na tej stronie była bezprawna i niezgodna ze Statutem Klubu ŚKLD w szczególności z art. § 27 pkt. 2 pod pkt. b Statutu klubu.

Zgodnie ze Statutem ŚKLD Komisja rewizyjna Klubu nie jest upoważniona do zwoływania nadzwyczjnych zebrań zgodnie z  art. § 24 Statutu Klubu.

Informujemy że z dniem 25.07.2020r. zostało wykluczonych 4 (czterech) członków Klubu ŚKLD zgodnie z art. § 12 pkt. 3 Statutu Klubu i nie moze mieć zastosowanie art. § 17 pkt. 3 Statutu Klubu.

O zaistniałym incydencie (nieprzestrzegania Statutu Klubu i regulaminu lotowo-zegarowego ŚKLD przez “grupę samozwańczą”) zostanie poinformowany Sąd KRS w Gliwicach.

Zgodnie z art. § 17 pkt. 2 Statutu klubu ŚKLD zostanie zwołane nadzwyczajne Walne zebranie w terminie Statutowym w celu uzupełnienia władz Statutowych Klubu ŚKLD zgodnie z art. § 15 pkt. 2 i 3 Statutu Klubu.

                                                                                                                                                         Prezes Zarządu Klubu

 


Pierwszy gołąb z Paryża

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.07.2020

dodano do galerii


Lot Paryż

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.07.2020

Gołębie zostały wypuszczone o godz. 8.00 należy zgłosić 3- pierwsze gołębie z podaniem kodu gumy. Dobry Lot

 

1 goł. Makselon P. 21.07.  19.41.

2 Cichos K.       16.35

3 Lont Janusz  9.26


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 04.07.2020

Gołębie zostały wypuszczone w Wilnie ogodz. 7.00

przypominamy o zgłaszaniu 1-szych gołębi i serii

dobry lot


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 02.07.2020

Lot Wilno dydykowany jest Ś. P.  Andrzejowi Zdunowi prezesowi okręgu Olsztyn PZHGP który zmarł w dn. 1.07

koledze członków klubu.


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<


Reklama

DlaHodowcow.pl - skp dla hodowców gołębi pocztowych

Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2020